Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HƯNG

Địa chỉ: thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Người phát ngôn: Bà: Nguyễn Thị Phương – Chức vụ: Hiệu Trưởng 

http://mnquanghung.pgdquangtrach.edu.vn/