Thông tin CBQL

Tháng Chín 29, 2016 9:59 sáng
Thông tin Hình ảnh
Nguyễn Thị PhươngChức vụ: Hiệu trưởng – Bí thư chi bộNgày tháng năm sinh: 11/01/1979Quê quán: Quảng Hưng – Quảng Trạch – Quảng Bình

Ngày vào Đảng: 19/8/1999 – 19/8/2000

Trình độ: Đại học SPMN – CC QLGD( 2010) QLNN (2016) – TC chính trị ( 2016)

Từ tháng 9/1995 đến tháng 10/2003 giáo viên MN Quảng Hưng

Tháng 11/2003 đến tháng 8/2015 Phó Hiệu trưởng MN Quảng Hưng

Tháng 8/2015 -01/2015 Phụ Trách trường MN Quảng Hưng

Tháng 01/2015 đến nay Hiệu trưởng MN Quảng Hưng

Võ Thị Mỹ TìnhChúc vụ; Phó Hiệu trưởng – Phó bí thư – CTCĐNgày tháng năm sinh: 26/02/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN – CC QLGD (2013)

Từ tháng  9/1999 – 4/2009 giáo viên MN Quảng Hưng

Từ tháng 5/2009 Hiệu phó trường MN Quảng Hưng

40707309.000104
Phạm Thị Thủy